อิ่มไม่อั้น 1 ฟรี 1 เฉพาะสมาชิกบัตรบุญถาวร

Banner2-01

 

รายละเอียดโปรโมชั่น :

  • สมาชิกบุญถาวรใช้คะแนน 250 คะแนนแลกรับสิทธิ์ทานบุฟเฟต์มา 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

วิธีการใช้สิทธิ์ :                กด*784*99*1# โทรออก

ระยะเวลา :                     19 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560

สาขาที่ร่วมรายการ :        ร้าน Sukishi Tokyo Buffet ทุกสาขา

เงื่อนไขโปรโมชั่น :

  • โปรโมชั่นนี้เฉพาะรับประทานในร้านเท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้เฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิกบุญถาวรเท่านั้น
  • กรุณาแสดงรหัสรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานก่อนเข้าใช้บริการและงดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอ
  • ไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดของบัตรสมาชิกหรือส่วนลดอื่นๆ ได้อีก ต้องเลือกรับส่วนลดใดส่วนลดหนึ่งเท่านั้น แต่สามารถสะสมคะแนนในบัตรสมาชิกซูกิชิได้ เมื่อคำนวณจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดแล้วเท่านั้น
  • สามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกวัน
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า