ซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคล กริลล์ ลด 20% ทุกเมนู

01-03

Sukishi Korean Charcoal Grill ลด20% วันอังคาร

รายละเอียดโปรโมชั่น :

  • ลดราคา 20% ทุกวันอังคารตลอดทั้งวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 ระยะเวลา : 3 ตุลาคม  – 31 ตุลาคม 2560

สาขาที่ร่วมรายการ : ร้าน Sukishi Korean Charcoal Grill  5 สาขาดังนี้

  • สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต ชั้น 3
  • สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 5
  • สาขาเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ชั้น 3
  • สาขาเซ็นทรัลลำปาง ชั้น 3
  • สาขาโรบินสันสุรินทร์ ชั้น 1

เงื่อนไขโปรโมชั่น :

  • โปรโมชั่นนี้เฉพาะรับประทานในร้านเท่านั้น
  • ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดของบัตรสมาชิกหรือส่วนลดอื่นๆ ได้อีก ต้องเลือกรับส่วนลดใดส่วนลดหนึ่งเท่านั้น แต่สามารถสะสมคะแนนในบัตรสมาชิกซูกิชิได้ เมื่อคำนวณจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดแล้วเท่านั้น

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า