ลูกค้าบัตรเครดิต UOB ทานบุฟเฟ่ต์ 299.-

ลูกค้าบัตรเครดิต UOB ทานบุฟเฟ่ต์ราคาพิเศษ 299 บาท (ราคาปกติ 349.-)

เมื่อทานบุฟเฟ่ต์ที่ร้าน Sukishi Tokyo Buffet และ Seoul Grill จำนวน 4 คน และต้องชำระเงินด้วยบัตรเครดิต UOB เท่านั้น

ใช้สิทธิ์ได้ทุกวัน (รวมถึงวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เฉพาะ Sukishi Tokyo Buffet สาขาสยามเซ็นเตอร์และสาขาโลตัสสามกอง ภูเก็ต ราคา 315 บาท (ราคาปกติ 365.-)

วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2558

เงื่อนไข

  • จำกัด 4 ท่าน / 1สิทธิ์ / บัตร / วัน ใช้ได้สูงสุด 8 ท่าน / บัตร/เดือน
    (ไม่สามารถแยกบิลได้ หากมา เกิน 4 ท่าน ส่วนที่เกินให้คิดราคาปกติ แต่หากมาครบ 8 ท่าน สามารถใช้เป็น 2 สิทธิ์ได้)
  • ต้องชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของ ธนาคาร UOB ที่ออกในประเทศ เท่านั้น
  • เฉพาะราคาผู้ใหญ่ปกติเท่านั้น
  • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2558 เท่านั้น
  • ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก หรือบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้

Tent-Card-A5-Sukishi-(C)