วาวาชา Soy Drink Dee

AW_Wawa_J_03_WWW_1024x440

เทศกาลอิ่มบุญ สุขใจ Wawa Cha ขอร่วมสร้างบุญกุศลครั้งด้วยการส่ง

“ชานมถั่วเหลือง” และ “โกโก้นมถั่วเหลือง” เรียนเชิญทุกท่านแวะมาสดชืนกันได้นะคะ