อร่อยไม่อั้น..ที่ Seoul Grill พร้อมรับเครดิตเงินคืนจากบัตรดครดิตธนาคารกสิกรไทย

Kbank_๑๗๐๙๑๕_0003

01-01

 

สาขาที่ร่วมรายการ : Seoul Grill ทุกสาขา

ระยะเวลา : 15 ก.ย. – 15 พ.ย. 60

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

– เฉพาะผู้ถือบัตรที่ส่ง SMS ลงทะเบียนกับธนาคาร และได้รับข้อความตอบกลับระหว่างวันที่ 15 ก.ย. – 15 พ.ย. 60 เท่านั้น ส่งครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดรายการ (ครั้งละ 3 บาท)

– คำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. – 15 พ.ย. 60 ณ ร้านอาหาร Seoul Grill โดยยึดตาม MCC Code ที่ VISA และ MasterCard กำหนด

– สำหรับบัตรเดอะวิสดอม จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ, สำหรับบัตรประเภทอื่นๆ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/ท่าน/ตลอดรายการโดยเศษของยอดที่เกิน 1,000 บาทขึ้นไป จะไม่ถูกนำมาคิดเครดิตเงินคืน

– บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย จำกัดรับเครดิตเงินคืน 100 บาท/เซลส์สลิปและสูงสุด 200 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ, บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นจำกัดรับเครดิตเงินคืน 50 บาท/เซลส์สลิปและสูงสุด 100 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ

– ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร โดยแสดงยอดในรายการเรียกเก็บเงิน ภายใน 60 วันหลังจบรายการ

– บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทยทุกประเภท และบัตรเดบิตกสิกรไทยไม่สามารถร่วมรายการนี้

เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน

-ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเงินคืน 10%

– บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทยทุกประเภท บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม และบัตรเดบิตกสิกรไทยไม่ร่วมรายการแลกคะแนน

– คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS

-กรณีคะแนนสะสมคงเหลือไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร

-ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี จะดำเนินการภายใน 7 วันทำการ

– คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินได้ และไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*/**- สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น

– สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด