รับฟรี เมนู “เนื้อหมูดำคูโรบูตะหมักเกลือ” เพียงมี Application ของเมืองไทยประกันชีวิต

เพียงมี Application ของเมืองไทยประกันชีวิต
ก็รับฟรี เมนู “เนื้อหมูดำคูโรบูตะหมักเกลือ”
เมื่อแสดงรหัสรับสิทธิ์ ที่ร้าน ซูกิชิ โคเรียล ชาร์โคล กริลล์ ทุกสาขา

วันนี้ – 8 เมษายน 2559

*ลูกค้าต้องมี Application “Smile Privilege” โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ทาง App Store หรือ Google Play

เงื่อนไขโปรโมชั่น

– จำกัด 4 สิทธิ์ / 1 วัน / 1 ลูกค้า

– โปรโมชั่นนี้เฉพาะรับประทานภายในร้านเท่านั้น

– ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ ได้อีก ต้องเลือกสิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งแต่สามารถสะสมคะแนนในบัตรสมาชิกซูกิชิ

ได้ เมื่อคำนวณจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดแล้วเท่านั้น

– สำหรับลูกค้าบัตรสมาชิกซูกิชิ ไม่สามารถใช้ส่วนลดของบัตรสมาชิกได้ ทั้ง 10% จากเงินสด และ 5% จากบัตรเครดิตและ
เดบิต กับเมนูโปรโมชั่นได้ แต่สินค้ารายการปกติอื่นๆ ที่อยู่ในใบเสร็จเดียวกัน สามารถลดได้ตามปกติ

– ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรายการสินค้าอื่นๆ หรือเงินสดได้

– ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– สิทธิ์โปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด

Smile-Privilege-Sukishi-A4-01 POSM_A5_Cre(B)