ลูกค้า Sukishi Member Card รับฟรี ไอศครีม แม๊กนั่ม

รับฟรี ไอศครีม แม๊กนั่ม 1 แท่ง สำหรับลูกค้า Sukishi Member Card

เมื่อทานบุฟเฟ่ต์ ในร้าน ร้านซูกิชิ โตเกียว บุฟเฟ่ต์ ทุกสาขา โดยจำกัด 1 บัตรสมาชิก ต่อไอศครีม แม๊กนั่ม 1 แท่ง
25 ธันวาคม 2558 –  6 มกราคม 2559 (หรือจนกว่าจะหมด)

aw_magnum-online

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • กรุณาแสดงบัตรสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์ (บัตรสมาชิก ต้องไม่หมดอายุ)
 • จำกัดแจกฟรี 1 บัตรสมาชิก ต่อไอศครีม แม๊กนั่ม 1 แท่ง ต่อ 1 ท่าน
 • ลูกค้ามาใช้โปรโมชั่นใดๆ ในร้าน สามารถรับสิทธิ์ได้ เพียงมีบัตรสมาชิก
 • สามารถใช้ได้ทุกบัตรสมาชิกของ Sukishi Tokyo Buffet ที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งบัตรเก่า(ก่อน2015)และบัตรใหม่
 • ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

New Member Card

1024-01-01

เงื่อนไขการใช้บัตรสมาชิก

 1. กรุณาแสดงบัตรสมาชิกกับพนักงานก่อนสั่งอาหารหรือชำระเงินเพื่อใช้รับส่วนลด
 2. สมาชิกรับส่วนลด 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด หรือ 5% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต โดยคิดจากยอดทานหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว(ยกเว้น Wawa Cha)
 3. สามารถรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมที่ร้าน Wawa Cha ที่ร่วมรายการ
 4. ไม่สามารถใช้ส่วนลดและคะแนนสะสม กรณีไม่ได้นำบัตรสมาชิกมาใช้บริการ
 5. บัตรสมาชิกนี้สามารถใช้เป็นบัตรสะสมคะแนน คะแนนที่ได้รับจะคิดจากการชำระเงินจริงหลังหักส่วนลดแล้ว
 6. โปรดแสดงบัตรนี้พร้อมคูปอง Birthday และบัตรประชาชน เพื่อรับส่วนลดในเดือนเกิด(เงื่อนไขระบุอยู่ในคูปอง)
 7. บัตรสมาชิกนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปอง หรือรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรใหม่กรณีที่บัตรสูญหาย หรือบัตรชำรุด
 9. บัตรสมาชิกนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน หรือ คืนเป็นเงินสดได้
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-758-2899 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 หรือ


เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
Sukishi Member Card

ลูกค้าสามารถสมัครบัตรสมาชิกใหม่ได้ที่ร้าน Sukishi  Korean Charcoal Grill ,ร้าน Sukishi Tokyo Buffet หรือร้าน Seoul Grill ทุกสาขา

ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

 • ค่าสมัครสมาชิกใหม่ ราคา 239 บาท
 • บัตรสมาชิกเก่าที่หมดอายุ ชำระค่าต่ออายุในราคา 100 บาท (โดยลูกค้าต้องแสดงบัตรสมาชิกเก่าที่หมดอายุแล้วไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น)
 • บัตรชำรุดหรือสูญหายชำระค่าทำบัตรใหม่ในราคา 150 บาท
 • กรณีที่เป็นบัตรสมาชิกเก่าเป็นบัตรส่วนลดเฉพาะแบรนด์ ลูกค้าสามารถต่ออายุบัตรสมาชิก หรือทำบัตรใหม่เนื่องจากบัตรชำรุด,สูญหายได้ที่แบรนด์เดิมเท่านั้น ณ สาขาที่ท่านสะดวก
 • บัตรสมาชิกมีอายุ 2 ปีนับจากเดือนที่สมัครหรือต่ออายุ

การสะสม Point และการ Redeem point ในบัตรสมาชิก Sukishi Member Card

 • ทุกๆยอดการใช้จ่ายที่ร้าน Sukishi Korean Charcoal Grill ,ร้าน Sukishi Tokyo Buffet, ร้าน Seoul Grill โดยคิดจากยอดที่ชำระเงินจริงหลังหักส่วนลดแล้ว ครบทุกๆ 50บาท รับ  Point 1 point (ยกเว้นร้าน Wawa Cha)
 • สะสม point ครบทุกๆ 100 points รับส่วนลด 100 บาท(ยกเว้นร้าน Wawa Cha) โดยสามารถแลก Point ได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 500 Pointหรือเท่ากับส่วนลด 500 บาทต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 • สามารถสะสมคะแนนได้จนถึงวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
 • สามารถแลกรับสิทธิประโยชน์ได้เมื่อคงสภาพสมาชิกและยังไม่หมดอายุเท่านั้น
 • คะแนนสะสมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ที่ร้าน Sukishi Korean Charcoal Grill (BBQ), ร้าน Sukishi Tokyo Buffet, ร้าน Seoul Grill ทุกสาขา
หรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02785-2899

การต่ออายุบัตรสมาชิก

 • กรณีที่เป็นบัตรสมาชิกเก่าเป็นบัตรส่วนลดเฉพาะแบรนด์ ลูกค้าสามารถต่ออายุบัตรสมาชิกได้ที่แบรนด์เดิมของบัตรนั้นๆ ณ สาขาที่ท่านสะดวก
 • ชำระค่าต่ออายุบัตรสมาชิกในราคา 100 บาท (บัตรสมาชิกที่ต่ออายุได้ต้องหมดอายุมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น)
 • บัตรสมาชิกมีวันหมดอายุ 2 ปี นับจากเดือนที่ต่อบัตรสมาชิกใหม่
 • บริษัทฯ จะดำเนินการโอนข้อมูลและ Point เข้าสู่บัตรใหม่ ภายใน 1 เดือนนับจากเดือนที่ต่ออายุบัตรสมาชิก

 

กรณีบัตรสมาชิกสูญหาย

 • สมาชิกแจ้งอายัตบัตรที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์หรือสาขาที่ท่านสะดวกในเวลาทำการ(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งอายัดบัตรจากผู้ไม่ใช่เจ้าของบัตรสมาชิก)
 • ชำระค่าต่ออายุบัตรสมาชิกในราคา 150 บาท
 • บัตรสมาชิกมีวันหมดอายุ 2 ปี นับจากเดือนที่ต่อบัตรสมาชิกใหม่
 • บริษัทฯ จะดำเนินการโอนข้อมูลและ Point เข้าสู่บัตรใหม่ ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่แจ้งทำบัตรใหม่ กรณีที่ไม่ได้แจ้งอายัดบัตร บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

กรณีบัตรสมาชิกชำรุด

 • สมาชิกสามารถแจ้งความจำนงขอทำบัตรสมาชิกใหม่ ณ สาขาที่ท่านสะดวกพร้อมชำระค่าทำบัตรใหม่ 150 บาท
 • บริษัทฯ จะดำเนินการโอนข้อมูลและ Point เข้าสู่บัตรใหม่ ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่แจ้งทำบัตรใหม่

 

Sukishi Premium Card

เงื่อนไขการใช้บัตร Sukishi Premium Card
1. สมาชิกรับส่วนลดสูงสุด 10 % สำหรับการซื้อสินค้าราคาปกติ เมื่อชำระด้วยเงินสด และส่วนลด 5 % เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต โดยคิดจากยอดใช้จ่ายที่ชำระจริง
2. บัตรสมาชิกนี้ใช้ที่ร้าน Sukishi Korean Charcoal Grill (BBQ) ทุกสาขา
3. บัตรสมาชิกนี้ใช้เป็นบัตรสะสมคะแนน คะแนนที่ได้รับจะคิดจากการชำระเงินจริงหลังจากหักส่วนลดแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ส่วนลดและสะสมแต้ม (Smile Point) ในกรณีสมาชิกไม่ได้นำบัตรสมาชิกมาใช้บริการ
4. โปรดแสดงบัตรสมาชิกนี้พร้อมคูปองและบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดวันเกิด
5. บริษัทฯไม่รับผิดชอบในกรณีบัตรสูญหาย หรือบัตรชำรุด
6. บัตรสมาชิกนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. บัตรสมาชิกนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปอง,รายการส่งเสริมการขาย และบัตรส่วนลดอื่นๆได้
8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บัตรสมาชิกมีอายุ 2 ปีนับจากเดือนที่สมัคร

สิทธิประโยชน์ในการสะสมคะแนน Smile Point

ทานครบทุก ๆ 50 บาท รับ Smile Point 1 Point

สะสม Smile point ครบ 100 points รับส่วนลด 100 บาท
สะสม Smile point ครบ 200 points รับส่วนลด 200 บาท
สะสม Smile point ครบ 300 points รับส่วนลด 300 บาท
สะสม Smile point ครบ 400 points รับส่วนลด 400 บาท
สะสม Smile point ครบ 500 points รับส่วนลด 500 บาท
– สามารถสะสมคะแนนได้จนถึงวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
– สามารถแลกรับสิทธิประโยชน์ได้เมื่อคงสภาพสมาชิกอยู่เท่านั้น
– คะแนนสะสมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ที่ร้าน Sukishi Korean Charcoal Grill (BBQ) ทุกสาขา และ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02 785-2899 หรือ ผ่านทาง www.sukishigroup.com

การต่ออายุบัตรสมาชิก
แจ้งต่ออายุบัตรสมาชิกได้ที่ร้าน Sukishi Korean Charcoal Grill (BBQ) ทุกสาขา เพียงชำระค่าต่ออายุบัตรสมาชิก 100 บาท โดยนับจากวันที่บัตรหมดอายุไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น และบัตรใหม่มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ต่ออายุบัตร
– รับสิทธิการโอน Smile Point ที่คงเหลือในบัตรสมาชิกเดิมเข้าสู่บัตรใหม่ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ต่ออายุบัตรสมาชิก

กรณีบัตรสูญหาย
สมาชิกต้องแจ้งอายัตบัตร ณ สาขาที่ท่านสะดวก หรือ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมชำระค่าทำบัตรใหม่ 150 บาท ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งอายัดบัตรจากผู้ไม่ใช่เจ้าของบัตรสมาชิก
– บริษัทฯ จะดำเนินการโอนข้อมูลและ Smile Point เข้าสู่บัตรใหม่ ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่แจ้งทำบัตรใหม่ กรณีที่ไม่ได้แจ้งอายัดบัตร บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

กรณีบัตรชำรุด
– สมาชิกสามารถแจ้งความจำนงทำบัตรใหม่ ณ สาขาที่ท่านสะดวก พร้อมชำระค่าทำบัตรใหม่ 150 บาท
– บริษัทฯ จะดำเนินการโอนข้อมูลและ Smile Point เข้าสู่บัตรใหม่ ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่แจ้งทำบัตรใหม่

NEW Member cards

1024-01-01

เงื่อนไขการใช้บัตรสมาชิก

 1. กรุณาแสดงบัตรสมาชิกกับพนักงานก่อนสั่งอาหารหรือชำระเงินเพื่อใช้รับส่วนลด
 2. สมาชิกรับส่วนลด 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด หรือ 5% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต โดยคิดจากยอดทานหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว(ยกเว้น Wawa Cha)
 3. สามารถรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมที่ร้าน Wawa Cha ที่ร่วมรายการ
 4. ไม่สามารถใช้ส่วนลดและคะแนนสะสม กรณีไม่ได้นำบัตรสมาชิกมาใช้บริการ
 5. บัตรสมาชิกนี้สามารถใช้เป็นบัตรสะสมคะแนน คะแนนที่ได้รับจะคิดจากการชำระเงินจริงหลังหักส่วนลดแล้ว
 6. โปรดแสดงบัตรนี้พร้อมคูปอง Birthday และบัตรประชาชน เพื่อรับส่วนลดในเดือนเกิด(เงื่อนไขระบุอยู่ในคูปอง)
 7. บัตรสมาชิกนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปอง หรือรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรใหม่กรณีที่บัตรสูญหาย หรือบัตรชำรุด
 9. บัตรสมาชิกนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน หรือ คืนเป็นเงินสดได้
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-758-2899 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 หรือ


เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
Sukishi Member Card

ลูกค้าสามารถสมัครบัตรสมาชิกใหม่ได้ที่ร้าน Sukishi  Korean Charcoal Grill ,ร้าน Sukishi Tokyo Buffet หรือร้าน Seoul Grill ทุกสาขา

ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

 • ค่าสมัครสมาชิกใหม่ ราคา 239 บาท
 • บัตรสมาชิกเก่าที่หมดอายุ ชำระค่าต่ออายุในราคา 100 บาท (โดยลูกค้าต้องแสดงบัตรสมาชิกเก่าที่หมดอายุแล้วไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น)
 • บัตรชำรุดหรือสูญหายชำระค่าทำบัตรใหม่ในราคา 150 บาท
 • กรณีที่เป็นบัตรสมาชิกเก่าเป็นบัตรส่วนลดเฉพาะแบรนด์ ลูกค้าสามารถต่ออายุบัตรสมาชิก หรือทำบัตรใหม่เนื่องจากบัตรชำรุด,สูญหายได้ที่แบรนด์เดิมเท่านั้น ณ สาขาที่ท่านสะดวก
 • บัตรสมาชิกมีอายุ 2 ปีนับจากเดือนที่สมัครหรือต่ออายุ

การสะสม Point และการ Redeem point ในบัตรสมาชิก Sukishi Member Card

 • ทุกๆยอดการใช้จ่ายที่ร้าน Sukishi Korean Charcoal Grill ,ร้าน Sukishi Tokyo Buffet, ร้าน Seoul Grill โดยคิดจากยอดที่ชำระเงินจริงหลังหักส่วนลดแล้ว ครบทุกๆ 50บาท รับ  Point 1 point (ยกเว้นร้าน Wawa Cha)
 • สะสม point ครบทุกๆ 100 points รับส่วนลด 100 บาท(ยกเว้นร้าน Wawa Cha) โดยสามารถแลก Point ได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 500 Pointหรือเท่ากับส่วนลด 500 บาทต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 • สามารถสะสมคะแนนได้จนถึงวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
 • สามารถแลกรับสิทธิประโยชน์ได้เมื่อคงสภาพสมาชิกและยังไม่หมดอายุเท่านั้น
 • คะแนนสะสมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ที่ร้าน Sukishi Korean Charcoal Grill (BBQ), ร้าน Sukishi Tokyo Buffet, ร้าน Seoul Grill ทุกสาขา
หรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02785-2899

การต่ออายุบัตรสมาชิก

 • กรณีที่เป็นบัตรสมาชิกเก่าเป็นบัตรส่วนลดเฉพาะแบรนด์ ลูกค้าสามารถต่ออายุบัตรสมาชิกได้ที่แบรนด์เดิมของบัตรนั้นๆ ณ สาขาที่ท่านสะดวก
 • ชำระค่าต่ออายุบัตรสมาชิกในราคา 100 บาท (บัตรสมาชิกที่ต่ออายุได้ต้องหมดอายุมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น)
 • บัตรสมาชิกมีวันหมดอายุ 2 ปี นับจากเดือนที่ต่อบัตรสมาชิกใหม่
 • บริษัทฯ จะดำเนินการโอนข้อมูลและ Point เข้าสู่บัตรใหม่ ภายใน 1 เดือนนับจากเดือนที่ต่ออายุบัตรสมาชิก

 

กรณีบัตรสมาชิกสูญหาย

 • สมาชิกแจ้งอายัตบัตรที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์หรือสาขาที่ท่านสะดวกในเวลาทำการ(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งอายัดบัตรจากผู้ไม่ใช่เจ้าของบัตรสมาชิก)
 • ชำระค่าต่ออายุบัตรสมาชิกในราคา 150 บาท
 • บัตรสมาชิกมีวันหมดอายุ 2 ปี นับจากเดือนที่ต่อบัตรสมาชิกใหม่
 • บริษัทฯ จะดำเนินการโอนข้อมูลและ Point เข้าสู่บัตรใหม่ ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่แจ้งทำบัตรใหม่ กรณีที่ไม่ได้แจ้งอายัดบัตร บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

กรณีบัตรสมาชิกชำรุด

 • สมาชิกสามารถแจ้งความจำนงขอทำบัตรสมาชิกใหม่ ณ สาขาที่ท่านสะดวกพร้อมชำระค่าทำบัตรใหม่ 150 บาท
 • บริษัทฯ จะดำเนินการโอนข้อมูลและ Point เข้าสู่บัตรใหม่ ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่แจ้งทำบัตรใหม่

 

ลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา ทานบุฟเฟ่ต์ 299.-

ลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา ทานบุฟเฟ่ต์ราคาพิเศษ 299 บาท (ราคาปกติ 349.-)

เมื่อทานบุฟเฟ่ต์ที่ร้าน Sukishi Tokyo Buffet และ Seoul Grill จำนวน 3 คน และต้องชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น

ใช้สิทธิ์ได้ทุกวัน (รวมถึงวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เฉพาะ Sukishi Tokyo Buffet สาขาสยามเซ็นเตอร์และสาขาโลตัสสามกอง ภูเก็ต ราคา 315 บาท (ราคาปกติ 365.-)

วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2559

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • จำกัด 3 ท่าน / 1สิทธิ์ / บัตร / โต๊ะ (จำกัดสิทธิ์ 2,000 สิทธิ์)
 • ต้องชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น
 • เฉพาะราคาผู้ใหญ่ปกติเท่านั้น
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2558 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก หรือบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้

Sukishi_A5-01 (1)