สิทธิพิเศษ Member Cards

เงื่อนไขการใช้บัตรสมาชิก

 1. กรุณาแสดงบัตรสมาชิกกับพนักงานก่อนสั่งอาหารหรือชำระเงินเพื่อใช้รับส่วนลด
 2. สมาชิกรับส่วนลด 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด หรือ 5% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต โดยคิดจากยอดทานหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว(ยกเว้น Wawa Cha)
 3. สามารถรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมที่ร้าน Wawa Cha ที่ร่วมรายการ
 4. ไม่สามารถใช้ส่วนลดและคะแนนสะสม กรณีไม่ได้นำบัตรสมาชิกมาใช้บริการ
 5. บัตรสมาชิกนี้สามารถใช้เป็นบัตรสะสมคะแนน คะแนนที่ได้รับจะคิดจากการชำระเงินจริงหลังหักส่วนลดแล้ว
 6. โปรดแสดงบัตรนี้พร้อมคูปอง Birthday และบัตรประชาชน เพื่อรับส่วนลดในเดือนเกิด(เงื่อนไขระบุอยู่ในคูปอง)
 7. บัตรสมาชิกนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปอง หรือรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรใหม่กรณีที่บัตรสูญหาย หรือบัตรชำรุด
 9. บัตรสมาชิกนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน หรือ คืนเป็นเงินสดได้
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-758-2899 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 หรือ


เงื่อนไขการสมัครสมาชิก 
Sukishi Member Card

ลูกค้าสามารถสมัครบัตรสมาชิกใหม่ได้ที่ร้าน Sukishi  Korean Charcoal Grill ,ร้าน Sukishi Tokyo Buffet หรือร้าน Seoul Grill ทุกสาขา

ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

 • ค่าสมัครสมาชิกใหม่ ราคา 239 บาท
 • บัตรสมาชิกเก่าที่หมดอายุ ชำระค่าต่ออายุในราคา 100 บาท (โดยลูกค้าต้องแสดงบัตรสมาชิกเก่าที่หมดอายุแล้วไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น)
 • บัตรชำรุดหรือสูญหายชำระค่าทำบัตรใหม่ในราคา 150 บาท
 • กรณีที่เป็นบัตรสมาชิกเก่าเป็นบัตรส่วนลดเฉพาะแบรนด์ ลูกค้าสามารถต่ออายุบัตรสมาชิก หรือทำบัตรใหม่เนื่องจากบัตรชำรุด,สูญหายได้ที่แบรนด์เดิมเท่านั้น ณ สาขาที่ท่านสะดวก
 • บัตรสมาชิกมีอายุ 2 ปีนับจากเดือนที่สมัครหรือต่ออายุ

การสะสม Point และการ Redeem point ในบัตรสมาชิก Sukishi Member Card

 • ทุกๆยอดการใช้จ่ายที่ร้าน Sukishi Korean Charcoal Grill ,ร้าน Sukishi Tokyo Buffet, ร้าน Seoul Grill โดยคิดจากยอดที่ชำระเงินจริงหลังหักส่วนลดแล้ว ครบทุกๆ 50บาท รับ  Point 1 point (ยกเว้นร้าน Wawa Cha)
 • สะสม point ครบทุกๆ 100 points รับส่วนลด 100 บาท(ยกเว้นร้าน Wawa Cha) โดยสามารถแลก Point ได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 500 Pointหรือเท่ากับส่วนลด 500 บาทต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 • สามารถสะสมคะแนนได้จนถึงวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
 • สามารถแลกรับสิทธิประโยชน์ได้เมื่อคงสภาพสมาชิกและยังไม่หมดอายุเท่านั้น
 • คะแนนสะสมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ที่ร้าน Sukishi Korean Charcoal Grill (BBQ), ร้าน Sukishi Tokyo Buffet, ร้าน Seoul Grill ทุกสาขา
หรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02785-2899

การต่ออายุบัตรสมาชิก

 • กรณีที่เป็นบัตรสมาชิกเก่าเป็นบัตรส่วนลดเฉพาะแบรนด์ ลูกค้าสามารถต่ออายุบัตรสมาชิกได้ที่แบรนด์เดิมของบัตรนั้นๆ ณ สาขาที่ท่านสะดวก
 • ชำระค่าต่ออายุบัตรสมาชิกในราคา 100 บาท (บัตรสมาชิกที่ต่ออายุได้ต้องหมดอายุมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น)
 • บัตรสมาชิกมีวันหมดอายุ 2 ปี นับจากเดือนที่ต่อบัตรสมาชิกใหม่
 • บริษัทฯ จะดำเนินการโอนข้อมูลและ Point เข้าสู่บัตรใหม่ ภายใน 1 เดือนนับจากเดือนที่ต่ออายุบัตรสมาชิก

 

กรณีบัตรสมาชิกสูญหาย

 • สมาชิกแจ้งอายัตบัตรที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์หรือสาขาที่ท่านสะดวกในเวลาทำการ(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งอายัดบัตรจากผู้ไม่ใช่เจ้าของบัตรสมาชิก)
 • ชำระค่าต่ออายุบัตรสมาชิกในราคา 150 บาท
 • บัตรสมาชิกมีวันหมดอายุ 2 ปี นับจากเดือนที่ต่อบัตรสมาชิกใหม่
 • บริษัทฯ จะดำเนินการโอนข้อมูลและ Point เข้าสู่บัตรใหม่ ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่แจ้งทำบัตรใหม่ กรณีที่ไม่ได้แจ้งอายัดบัตร บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

กรณีบัตรสมาชิกชำรุด

 • สมาชิกสามารถแจ้งความจำนงขอทำบัตรสมาชิกใหม่ ณ สาขาที่ท่านสะดวกพร้อมชำระค่าทำบัตรใหม่ 150 บาท
 • บริษัทฯ จะดำเนินการโอนข้อมูลและ Point เข้าสู่บัตรใหม่ ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่แจ้งทำบัตรใหม่

Related Promotion

Wishing you a very Happy Birthday

ซูกิชิ ขอมอบความสุขอิ่มเอมในวันพิเศษของคุณ ด้วย Chocolate Brownie 

WOMEN’S WORLD CUP CELEBRATION

ซูกิชิร่วมเชียร์ฟุตบอลโลกหญิง 2019 ลดราคาพิเศษ เฉพาะวันที่ทีมไทยและเกาหลีลงแข่งขัน