รับฟรี ! Sushi Premium

รับฟรี ! Sushi Premium มูลค่า 179 บาท เมื่อรับประทาน Premium Buffet ในราคา 499 บาท

ระยะเวลา : 19 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561

สาขาที่ร่วมรายการ :  ร้าน Sukishi  Buffet  3 สาขา ดังนี้

  1. สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
  2. สาขาเดอะมอลล์บางแค
  3. สาขาเซ็นทรัลพระราม9

เงื่อนไข :

  • โปรโมชั่นนี้เฉพาะรับประทานที่ร้านที่ระบุ 3 สาขา ดังนี้  สาขาเดอะมอลล์ไอส์แลนด์ , สาขาเซ็นทรัลบางแค , สาขาเซ็นทรัลพระราม9 เท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Related Promotion

รับฟรี ! Sushi Premium

รับฟรี ! Sushi Premium มูลค่า 179 บาท เมื่อรับประทาน Premium Buffet ในราคา 499 บาท