ตำแหน่งที่รับสมัคร

หัวหน้าบัญชีทรัพย์สิน

รายละเอียดของงาน จัดทำแผนการตรวจนับทรัพย์สินและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล บัญชีทรัพย์สินของบริษัทให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ ดำเนินการตรวจนับทรัพย์สินบริษัท ตามแผนที่กำหนด ตรวจสอบการสร้างรหัสทรัพย์สิน ภายในบริษัทให้เป็นไปตามระบบที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินให้ถูกต้องตามหลักบัญชี (การซื้อ,ขาย, เบิก, โอนย้าย) ตรวจเช็คข้อมูลการบันทึกบัญชีของงานระหว่างก่อสร้างงานโครงการใหม่ ตรวจสอบและวิเคราะห์เปรียบเทียบ การประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนและปรับปรุงบัญชีทรัพย์สิน ตรวจนับสต๊อกคงเหลือประจำเดือน (สโตร์อุปกรณ์และสโตร์ IT) และประมวลผลต่างจากการตรวจนับ [..]

PR Marketing Supervisor

รายละเอียดของงาน วางแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นแก่ลูกค้าและสาธารณะชน ดำเนินการและสอนทีมงานให้จัดส่งข่าว PR. แนะนำสินค้าใหม่ / สาขาเปิดใหม่ แก่สื่อมวลชนทุกแขนง มีความสัมพันธ์อันดีหรือรู้จักเป็นการส่วนตัวกับสื่อมวลชนเพื่อสร้างข่าวให้บริษัทในเชิงบวกได้ สร้างทีมงานประชาสัมพันธ์ สอนงาน และติดตามผลการดำเนินงานของทีมได้ดี สร้างกระแสข่าวที่ดี กับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้ตลอดเวลา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 26-35 ปี [..]

R&D Supervisor (Raw Material Specialties)

รายละเอียดของงาน ตรวจสอบ specification วัตถุดิบตามมาตรฐานที่กำหนด รายงานผลและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัตถุดิบแต่ละประเภทแต่ละ Supplier เมื่อพบวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐานต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งสรุปรายงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร /อุตสาหกรรม/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีประสบการณ์ในงานด้านตรวจสอบคุณภาพทางด้านอาหาร [..]

Programmer (VB.NET)

รายละเอียดของงาน ประกอบ Hardware Software, Network และ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรม Data base SQL ลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น MS Windows Linux ดูแลระบบไอทีภายในบริษัท พร้อมทั้งประสานทั้งองค์กร ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต์ของบริษัท ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท [..]
Page 1 of 3123