บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

132/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 02-785-2899

FAX : 02-785-2988