Import-Export Supervisor

รายละเอียดของงาน

  1. ประสานงานนำเข้า- ส่งออก สื่อสารภาษาอังกฤษและโต้ตอบ email กับลูกค้า
  2. เตรียมงานเอกสารขึ้น L/C ประสานงานกับธนาคารในการขออัตราแลกเปลี่ยน
  3. ติดต่องานด้าน อย. , กรมปศุสัตว์ , กรมประมง และจัดทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนำเข้า ส่งออกได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 28 – 35 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การประสานงานนำเข้า – ส่งออกอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทางด้าน อย. และธุรกิจประเภทอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • ขยัน , ซื่อสัตย์ , อดทน , มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , มีความละเอียดรอบคอบ , มีวินัย และตรงต่อเวลา
  • หมายเหตุ กรุณาส่ง Resume เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น