สมาชิก Sukishi Member Card รับฟรี! เกี๊ยวซ่า

AW_29_p-01-02

 

รับฟรี! เกี๊ยวซ่า สำหรับสมาชิก Sukishi Member Card

เพียงใช้คะแนน  29 คะแนน แลกรับฟรี เกี๊ยวซ่า 1 จาน มูลค่า 90 บาท

ได้ที่ร้านซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคล กริลล์ ทุกสาขา

ระยะเวลา  :  20 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560

เงื่อนไข :

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะรับประทานในร้านเท่านั้น
  • จำกัด 1 สิทธิ์ /1 บัตรสมาชิก/1 โต๊ะ / 1 ใบเสร็จ/ วัน เท่านั้น
  • ใช้ได้ที่ร้าน Sukishi Korean Charcoal Grill(BBQ) ทุกสาขา
  • สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น และส่วนลดบัตรสมาชิกในใบเสร็จเดียวกันได้
  • สามารถใช้โปรโมชั่นได้ทุกวัน ไม่จำกัดช่วงเวลา
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่นหรือเงินสดได้
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า