PR Marketing Supervisor

รายละเอียดของงาน

 1. วางแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นแก่ลูกค้าและสาธารณะชน
 2. ดำเนินการและสอนทีมงานให้จัดส่งข่าว PR.
 3. แนะนำสินค้าใหม่ / สาขาเปิดใหม่ แก่สื่อมวลชนทุกแขนง
 4. มีความสัมพันธ์อันดีหรือรู้จักเป็นการส่วนตัวกับสื่อมวลชนเพื่อสร้างข่าวให้บริษัทในเชิงบวกได้
 5. สร้างทีมงานประชาสัมพันธ์ สอนงาน และติดตามผลการดำเนินงานของทีมได้ดี
 6. สร้างกระแสข่าวที่ดี กับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 26-35 ปี ปริญญาตรี สาขา โฆษณา / ประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์งานด้านงานประชาสัมพันธ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสัมพันธ์อันดี หรือรู้จักนักข่าว ( จะเป็นประโยชน์ )
 • มีความสัมพันธ์อันดีต่อสื่อมวลชน( รู้จักเป็นการส่วนตัว)
 • วางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับแบรนด์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำ PR.ใหม่ๆ
 • สร้างทีมประชาสัมพันธ์ในแข็งแกร่ง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี