สดชื่นกับวาวาชา ฟรี! สำหรับสมาชิกบัตรบุญถาวร

Banner2-07

 

สมาชิกบัตรบุญถาวรใช้ 40 คะแนน

แลกรับฟรี ชานมฮ่องกง หรือชาเขีวจัสมิน ขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว

วิธีการใช้สิทธิ์ กด*784*99*2# โทรออก

ระยะเวลา          19 ก.ย.  – 31 ธ.ค. 60

สถานที่                  ร้าน Wawa Cha ทุกสาขา

เงื่อนไข

  1. กรุณาแสดงโทรศัพท์เครื่องที่ก่อนสั่งเครื่องดื่ม
  2. 1 รหัส / 1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จ เท่านั้น
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปอง บัตรสมาชิก หรือรายการส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆได้
  4. ไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  5. เลือกใช้สิทธิ์ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า