นโยบายไข่ไก่ไร้กรง (cage-free policy)

We are dedicated to sustainable development and corporate responsibility.

We recognize that animal welfare is an important part to a responsible food and service supply chain.

 

We strive to provide our customers with the highest quality and safest ingredients.

 

We are pleased to announce our commitment to source 100% of our eggs (shell, liquid, and egg products) from cage-free sources for all owned and franchised operations.

 

The transition will be completed no later than 2027

 
 

Sukishi Intergroup ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์ เราขอประกาศเจตนารมณ์ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ไข่ไก่ปลอดกรงเท่านั้นทั้งห่วงโซ่อุปทาน เรายินดีให้คำมั่นในการจัดหาผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ทั้งหมดจากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขัง (ไข่ไก่สด ไข่ไก่เหลว และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่อื่นๆ) สำหรับทุกแบรนด์ของเรา ทั้งธุรกิจที่บริษัทดำเนินการเอง
และธุรกิจแฟรนไชส์

โดยการเปลี่ยนแปลงจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2570 เราหวังว่าการการเผยแพร่คำเจตนารมณ์ครั้งนี้จะส่งผลเชิงบวกต่อสวัสดิภาพสัตว์ในอุตสาหกรรม