ซูกิชิมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง)

ซูกิชิมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี

คุณนพดล จิรวราพันธ์ กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ส่งตัวแทนพนักงานบริษัท            

 ในการมอบอาหาร และเครื่องดื่มที่เป็นแบรนด์ในเครือ ได้แก่ ข้าวปั้นสไตล์เกาหลีหรือคิมบับจากร้าน Sukishi Everyday, พิซซ่าสไตล์เกาหลี และไก่ทอดจาก Tiga Pizza และชานมจาก Wawa Cha ให้กับเด็กหญิงผู้ด้อยโอกาสจำนวนกว่า 400 คน เพื่อร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆและเป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง  จังหวัดนนทบุรี, 11120 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566