ซูกิชิจัดมาตรการควบคุมโควิด-19

ร้านอาหารในเครือ ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือโคโรนา ไวรัส เพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างเข้มงวด

ร้านอาหารในเครือ ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความสะอาดและปลอดภัยในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ทางบริษัทฯ จึงได้จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือโคโรนา ไวรัส โดยการให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทุกคน ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างเข้มงวด ดังนี้

1. จัดให้มีจุดให้บริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยสำหรับลูกค้าและพนักงาน

2. ในส่วนของพนักงานทางร้านได้มีมาตรการให้พนักงานดูแลสุขภาพ หมั่นทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอ

3. แจกหน้ากากให้พนักงานที่ปฏิบัติการทั้งหน้าร้านและในครัวทุกคน สำหรับใส่หน้ากากตลอดเวลาปฏิบัติงาน และใส่ตลอดระยะเวลาเดินทางไปกลับจากการทำงาน

4. ออกมาตรการให้พนักงานในครัวของซูกิชิทุกคนใส่ หน้ากากอนามัยถุงมืออนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน

5. มีการทำความสะอาดพื้น โต๊ะ เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น ก่อนเปิดบริการทุกวันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดโต๊ะและเก้าอี้ทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการเสร็จ เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้ากลุ่มถัดไป

6. มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผ่านการสัมผัสโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในการทำความสะอาด ทั้งเล่มเมนู บาร์อาหาร ปุ่มกดเรียกพนักงาน สื่อโปรโมชั่นบนโต๊ะอาหาร เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ที่ใส่ใบแจ้งราคา ถาดอาหาร เป็นต้น

ซึ่งทางซูกิชิได้มีการติดตามการปฏิบัติตนของพนักงานอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า มื้ออาหารที่ร้านอาหารในเครือซูกิชิ เป็นมื้อที่อร่อย สะอาด และปลอดภัย